Tài Khoản Tiền Đài Chạy Không Ra Đơn, Trong Khi Tài Khoản Cũ Chạy Ra Ầm Ầm Do Đâu

Cũng do tài khoản luôn . thay tài khoản đi .

tài khoản tiền đài đã chi tiêu . Thì tài khoản này trâu . nên vi phạm chính sách ít die . Nhưng mà hiệu quả thì không ai dám chắc được .

1 Con tài khoản tốt hình thành từ lịch sử của nó . Con nào chạy win thì rất dễ win .

Nhiều bạn nói rằng tài khoản cá nhân ngon hơn BM hay lọ lọ chai chai là cũng không đúng .

Do lịch sử trong quá khứ bạn chạy win nhiều . Con AI của thằng facebook nó học khôn rồi nên nó phân phối chuẩn thôi .