CÁCH CHECK ĐỘ TRUST VIA – Mr Nguyễn Hưng

CÁCH CHECK ĐỘ TRUST VIA

▪️ Check các hoạt động trên facebook:
Linkhttps://www.facebook.com/your_information…
Via trust thì hoạt động phải giống người dùng thật

▪ Check các hoạt động ở ngoài Facebook:
Linkhttps://www.facebook.com/off_facebook_activity/activity_list
Đây là các hoạt động ở các trang web/app có liên kết với facebook, như có nút đăng nhập bằng facebook, like, share,.. hoặc có gắn pixel của facebook (Ảnh 1)

▪️ Check các chủ đề ads:
Linkhttps://accountscenter.facebook.com/ad_preferences/ad_topics
Via nào càng có nhiều chủ đề và thể loại sở thích ads, thì facebook càng dễ kiếm tiền từ via đó và via đó càng trust. (Ảnh 2)