CÁCH LÁCH BẢN QUYỀN ÂM THANH TIK TOK – Mr HUY HOÀNG

Em xin phép chia sẻ cách lách bản quyền âm thanh video tiktok khi gắn link sản phẩm.

Cần có 02 tk tiktok

  • Tk tiktok 1 đăng video A gắn link bị phát hiện bản quyền âm thanh dẫn đến tắt tiếng.
  • Tk tikok 2 cũng đăng video A nhưng không gắn link sản phẩm.

Dùng tk tiktok 1 tìm kiếm video A đăng ở tk tiktok 2 và lưu âm thanh video A vào phần yêu thích. Sau đó quay lại video đã bị xoá âm thanh và thay bằng âm thanh đã lưu ở phần yêu thích là được cả nhà nhé.