TIP KHẮC PHỤC “TRUY CẬP THƯỜNG XUYÊN” – Mr Lê Tới

Share ae 1 tip nho nhỏ khắc phục tình trạng “truy cập thường xuyên ” trên iphone.

Vào cài đăt -> đặt lại -> chọn “đặt vị trí & quyền riêng tư” .Vậy là xong

Bro nào biết rồi hoặc biết cách khác xin nương tay nha kk