Cách SEO Thô Video Lên Top Kiếm Tiền Trên Youtube

SEO Thô Video Lên Top Kiếm Tiền Trên Youtube Như Thế Nào ?

hướng dẫn cách seo thô video lên top Youtube, Google giúp bạn tăng view, like, subcribe kiếm tiền Youtube. Sau khi xác định được bộ từ khóa video, căn cứ vào phân tích đó chúng ta có thể đặt title chúng ta sẽ tạo ra 1 đường dẫn seo video thô trước khi publish đăng lên Youtube, để bộ máy google dễ dàng tìm kiếm sắp xếp hợp lí khi người dùng cần.

Trả lời