Cách Viết Mô Tả Chuẩn SEO Video Lên Top Kiếm Tiền Youtube

Viết Mô Tả Chuẩn SEO Video Lên Top Kiếm Tiền Youtube Như Thế Nào ?

hướng dẫn cách viết mô tả chuẩn seo video lên top Youtube, Google giúp bạn tăng view, like, subcribe kiếm tiền Youtube. Với 4 bước cơ bản: 1. Xác định bộ từ khóa video 2. Đặt title tiêu đề video 3. Seo thô video 4. Đến video này anh chị em vẫn bám theo tiêu đề, bộ từ khóa để viết mô tả đầy đủ về nội dung chính của video của mình. Gắn kết các link liên kết nội bộ và nhớ rút gọn link bằng bitly và goo. Kết hợp xem video hashtag là gì để viết mô tả chuẩn hơn

One thought on “Cách Viết Mô Tả Chuẩn SEO Video Lên Top Kiếm Tiền Youtube

  1. Pingback: itsmasum.com

Trả lời