Muốn Vào Nhóm MFG Trên Facebook Thì Làm Thế Nào

Link nhóm facebook :

https://www.facebook.com/groups/mfgvalley

Gửi Mail chia sẻ kinh nghiệm , tut , trick MMO của bạn hoặc bạn có thể đi sưu tập

Gửi mail tại : [email protected] .

Lưu ý :

[1] bài viết phải khác biết chứ không dạng bài viết nhan nhản kiểu dạng : fix lỗi không view tiktok .

[2] bài viết sao chép copy ở đâu thì phải viết rõ nguồn , tên tác giả đã viết .

[3 ] là những kỹ năng MMO , hạn chế chia sẻ đầu tư, tiền ảo .

[4] khi đợi lâu mà không có mail phản hồi thì có nghĩa là bài viết của bạn trùng lặp với nhiều người , hoặc kiến thức quá cơ bản . Hãy lấy mail khác và share bài viết khác để ở hàng đầu xét duyệt chống trôi .

Dù bạn gửi yêu cầu vào nhóm nghìn năm nhưng không share vào mail thì cứ ở đấy mà đợi . CHẤM HẾT .