Các tool làm MMO tự phát triển – Mr Nguyễn Ngọc Thiện

Chào mọi người , lại là Thiện đây, nay thiện ngoi lên chia sẻ 1 số công cụ mà mình đang phát triển :

  • Viết bài với AI ( có Serp Google tự động ).
  • Viết bài dài với AI ( có Serp Google tự động ).
  • Tạo Bài viết từ Link Youtube( dùng nội dung trong video để viết bài ) .
  • Tạo Video Quotes tự động ( đang cập nhật ).
  • Tạo Video Kể Chuyện Cổ tích tự động ( đang cập nhật ).
  • Xây dựng kế hoạch nội dung website dựa theo 1 từ khoá với Chatgpt .
  • Viết lại bài viết dựa theo URL bài viết bất kỳ.
  • Tạo giọng đọc Review.

Sắp tới sẽ bổ xung tạo video từ URL , tải video TIKTOK , tải video Facebook, youtube , tạo giọng đọc từ file subtile,…


Các Tools đang trong giai đoạn phát triển nên các bạn muốn test chỉ việc đăng ký tài khoản để mình kích hoạt cho các bạn sử dụng nhé !!

Đa số các công cụ sẽ đều là miễn phí, 1 số cái tính phí như SERP google ,
https://etools.io.vn:8501/

Có thể là ảnh chụp màn hình Twitter về văn bản cho biết 'localhost:8501 Bô Công Etools Trang chủ Tài khoản Giới thiệu 20 EVoice Chào Mừng Bạn Đến với Etools Chào Bạn, kalvinthien Rewrite Form URL EPDF Giờ-56 Ngày- 3Giờ 56Phút 4Ngày-13Giờ-56Phú Danhsáchcông.cu EPlan Keywords Get Sim LongForm Ywrite mail Thoát ThoátTàKhoản Khoản Quản người dùng LongForm 4 Ewrite Ywrite Equotes'

Tất cả cảm xúc