Lý Do Gì Mà Mỹ Cấm Tiktok – Thuật Toán Như Nào, Có Sự Khác Biệt So Với Nền Tảng Khác

Mỹ nó cấm tiktok có phần cũng là đúng của nó . Vì cơ chế đề xuất video của tiktok nó khác với các nền tảng .

Như fb thì chủ yếu cắn đề xuất nó cho lan truyền video sang bạn bè liên quan . Kiểu như thằng A xem và tương tác video thì bạn thằng A nó sẽ có thể xem .

Youtube thì nó liên quan đến Key và nội dung video nhiều hơn .

Tiktok :
kể từ khi úp video nên 2 tiếng có thời gian xem tốt , độ tương tác của video là bắt đầu nó cho cắn nên .
nó quét theo cả vị trí địa lý theo từng khu vực có độ tương tác cao . Ví dụ thằng A tương tác video . Mà bạn bè của A ở trên fb gần đó thì có thể bạn của A cũng xem được video đó .

Vì nó chỉ có 1 tab là lướt lướt nên khi video nên xu hướng nó phân phối mạnh với nhiều đối tượng cho cắn nên bứt phá lắm . 3 ngày 25 triệu view / video . sợ vl 😇

Tiktok cũng có đưa một số rule kiểm soát nội dung độc hại . Còn nội dung gần độc hại thì không thấy kiểm soát được .

Ví dụ video đánh nhau không được . Nhưng video kiểu cãi nhau va chạm giao thông thì lại được . Kiểu kiểu ớ a ớ ẩn vậy . Mấy ông việt nam học ngu như chó cứ thích xem mấy video đó để cãi lại cảnh sát giao thông . Xong không hiểu luật bị nó phạt mạnh tay hơn 😇