CÔNG CỤ ĐỂ TẢI VIDEO VỀ REUP VÀ TÀI NGUYÊN – MR. Duy Lê

E share cho ae 1 số công cụ để tải video về reup và tài nguyên để edit video mà e có sưu tầm và biết được:
Extension tải nội dung trên instagram: https://chrome.google.com/webstore/detail/ig-downloader/cpgaheeihidjmolbakklolchdplenjai
Tool Download Cả Kênh Youtube: https://youtubemultidownloader.net/channel.html
Web cung cấp âm thanh: https://tiengdong.com/
Kho Nhạc, Video, Chuyển Cảnh, Hiệu Ứng… liên quan đến dựng video: https://drive.google.com/drive/folders/1XmVvngHHx7jmDPe4wLdsif991AHuybq0