Kéo reels cho Page

Mình không có gì để chia sẻ, nhưng nếu ae đang không biết làm gì, bắt đầu từ đâu thì ae làm reels đi, thấy dễ lên.

Mình bắt đầu kéo reels cho page này 1 tháng thì nó tăng thực tế hơn 20k fl, page Việt, tin tức Tỉnh nên lên như này đối với mình là nhiều.

Trước đó thì mình chủ yếu duy trì bằng stt ảnh các kiểu thì page không tăng trưởng.

Dạng nội dung thì mình đi dạng reels tin tức, tự xào xáo lại, vì tin tức nên content gọi là vô hạn rồi, ngày nào cũng có tin mới để làm video.

Khai thác thì lâu lâu cũng sẽ có booking, còn mình chưa biết cách khai thác nào khác trong hoàn cảnh nát như hiện nay.

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Tổng quan về Trang Khám phá Tạo bài viết người bài 28 ngày qua tiếp cận Lượt tương tác với viết Lượt thích Trang mới 3.109.793 Người theo dõi mới của Trang 397.235 569 Lượt tương tác Cảm xúc 21.667 Bình luận Lượt chia sẻ 197.785 Lượt xem ảnh 10.844 Lượt click vào liên kết 3.947 Khác 2.050 ấtcả cả bài viết 55 Lượt bỏ theo dổi 15:34 05/09/2023 母'