Làm Reels Có Click Nhưng Không Có Chuyển Đổi, Vì Sao – MR Linh Hoàng

@Hoàng Chung Chỉ cho mấy Anh Tip nhé, nếu bán hàng, trỏ thẳng cái ladingpage, hoặc link chatbot. Ở video, mấy Anh chèn cái mũi tên ẩn hiện hướng về cái link mô tả ấy, để gây chú ý, quan trọng nhất vẫn là content.