Nên Camp Duyệt Nhanh

Bữa nay có nhiều anh em duyệt lâu và kể cả mình cũng thế . Ngoài dùng việc via die phương thức thanh toán ra, các bạn có thể set camp trước lúc reset 15 phút .

Ví dụ 12h đêm theo giờ việt nam reset thì mình sẽ nên camp lúc 11h45