Share công cụ giúp download video/ảnh trên thư viện quảng cáo của facebook – Mr Tên Là Su

ngứa chân ngứa tay, ngoi lên share bài :v

Một extension giúp download video/ảnh trên thư viện quảng cáo của facebook

https://chromewebstore.(google).com/detail/ad-library-helper/mmehdbhpbgoegockemckbpjeoflflobc

bỏ dấu “(” ở chữ google nhé

– Su Su –

Có thể là hình ảnh về văn bản