Cách đổi mk, email ngay khi mua via, clone về tránh bị checkpoint – Mr Nguyễn Khánh Quốc

Cách đổi mk, email ngay khi mua via, clone về tránh bị checkpoint.

Đầu tiên, ae tạo môi trường sạch log in via, clone mới mua về log vào bằng m. facebook .com – mbasic. facebook. com, tương tác một chút rồi vào link này https:// facebook . com/privacy/ checkup/?source=settings_and_privacy chọn Cách bảo vệ tài khoản bấm tiếp tục rồi đổi mk.

Tiếp đến, ae vào facebook. com chuột phải chọn kiểm tra. Cửa sổ Devtools mở lên, chọn tab Console tiến hành copy code trong link này https:// anotepad. com/ notes/bi4hhxmb

Dán đoạn code vào tab Console, nhớ thay bằng email của ae muốn đổi rồi nhấn enter. Đợi ít phút check email, cop link xác nhận thêm email mới và dán vào trình duyệt đang log in con via.

*Lưu ý: khi thêm thành công email mới làm email chính ae ngâm 2 – 3 ngày hoặc tầm tuần rồi vào gỡ email cũ ra để tránh dính checkpoint nhé