TUT FIX TÀI KHOẢN FACEBOOK ADS KHÔNG CẮN TIỀN 01/04/2024

chào anh em . chắc hẳn khá là nhiều trường hợp anh em gặp trường hợp này .

cách fix như sau :

tôi không cần biết bạn đang chạy mặt hàng vi phạm chính sách gì nhưng khi bạn bị lỗi này bạn hãy chạy chuyển đổi về web , 1 web sản phẩm sạch . Ví dụ : khăn mặt .

Khi bị không cắn tiền thì trong ngày hôm đó triển khai nên camp chuyển đổi hàng sạch luôn và kệ con mẹ nó có cắn tiền hay không .

à , chạy camp sạch trên page khác nhé

hôm sau camp sản phẩm sạch đó tắt đi và sao chép ra 1 camp mới . tắt camp cũ đi nhé . Để tiền sạch cắn tiền 1 chút là anh em nên lại mess hay các chuyển đổi vpcs lại bình thường .

Nhớ là phải để qua ngày hôm sau , qua giờ reset tài khoản tính ngày mới thì mới nên lại các camp vpcs nhé . Tất cả tính theo múi giờ tài khoản .