Em có bộ tài liệu hướng dẫn chạy Google ADS – Mr Phạm Tùng

Chào mọi người, em là người mới, cũng ham MMO lắm mà chưa biết bắt đầu như thế nào.

Cảm ơn anh Quang Roben đã tạo nhóm này quá chất lượng.

Em có bộ tài liệu hướng dẫn chạy Google ADS gủi anh em ạ:

https://drive.google.com/file/d/14Cw778ANP5JhcQ8THuHAzk0FpzJA2SCp/view?fbclid=IwAR0Nk4PBEVlHJNhrlKGzc0ihT81hCwdIxOtGHpw-ixyz5WEjffyrE3t0HEY_aem_ASKDFcM9XTL4rv2vrQ-t4GYhedc1Ge7WYIS-JvuYA1RvG402cZ9uSkINzPN6_T3VJ08mXk1_8weZOtKg8EAVgrBH