Share khóa học của KT.city – Mr Thuận Minh Nguyễn

Chào các bác, trước khi bi kích khỏi nhóm, em có sưu tầm đc khóa học của KT.city, đóng góp cho cộng đồng . Mấy ngày qua cũng mở mang được nhiều thứ, Newbie chưa làm được gì nhiều để chia sẻ cả.

https://drive.google.com/…/18AB3zDabUei3kM6jbyBLjZTkF5q…