Share cho ae một web – app chuyển từ ios/androi – Mr Bảo Trung

Đọc từng cái tus ae đưa lên mà nóng hết cả người nay share cho ae một web – app chuyển từ ios/androi lên máy tính và ngược lại đều ổn áp cả. Trên máy tính thì là https://send-anywhere. com/. Còn trên app thì hình nó như trong ảnh 😁😁