Share cho cách dùng ChatGPT-4 tạo content – Mr Ngo Van An

AE nào thích Fomo xây kênh Threads hay Twitter thì mình share cho cách dùng ChatGPT-4 tạo content như chuyên cmn gia luôn :

B1 : Lên Youtube gõ chủ đề/nghách bạn hướng đến, nên chọn clip của chuyên gia lĩnh vực đó + view tầm vài triệu trở lên là múc

B2 : Cài cái extension https://www.languagereactor.com/ vào Chrome để lấy phụ đề của video đó (như hình)

B3 : Bỏ toàn bộ phần phụ đề đó vào ChatGPT-4 + thêm câu Prompts : “Please arrange the video subtitles below into a complete Twitter article like a KOL on Twitter”

B4 : Không biết tiếng anh thì bỏ vào Google Dịch xem coi nội dung nó ổn chưa, chưa ổn kêu nó viết lại vài lần chọn bản ok thì Đăng thôi.

Không có mô tả ảnh.